Updates over het corona virus

UPDATE - 28/11/2020 : Opening van de winkels: ‘Geen funshopping’

Winkels mogen vanaf dinsdag 1 december weer de deuren openen, mits strikte voorwaarden. “Fun shopping kan niet”, vulde de premier meteen aan. Ook buiten de winkels zal het veilig moeten.

Om bij art & light house alles veilig te kunnen laten verlopen:

 • Vragen we onze klanten om bij uw fysiek bezoek MAXIMAAL de corona basismaatregelen te respecteren en een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten.
  In onze winkel zijn de nodige voorzieningen aangebracht zodat een fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Vragen wij onze klanten om alleen te komen winkelen, behalve voor mensen die hulp nodig hebben, zij mogen zich door één iemand laten begeleiden.
 • Het aantal klanten in onze winkelruimte zien we liever beperkt tot maximum 1 klant per 10 m².
 • Adviseren we onze klanten om hun bezoek in de winkelruimte te beperken tot maximum 30 minuten.
 • Klanten ontvangen we ook graag op afspraak indien u dit verkiest.
 • Tevens vragen wij onze klanten om zoveel mogelijk elektronisch te betalen.
 • De openingsuren van art & light house zijn als volgt: Maandag, woensdag, vrijdag telkens van 14 tot 19u en zaterdag en zondag van 14u tot 18u of op afspraak.
 • Afhalingen van online gedane bestellingen kan ook op deze dagen plaatsvinden of op afspraak.
 • Online shoppen via Facebook shop, Messenger, Instagram of webshop https://shop.artandlighthouse.be blijft nog steeds mogelijk. Indien gewenst kunnen bestellingen ook geleverd worden aan huis of verzonden worden. (lever- of verzendingskosten worden aangerekend)

Kerstshoppen doe je rustig en veilig bij art & light house. Onze winkel is landelijk gelegen, parking tot voor de deur, overdekte wacht- en verwarmde shopruimte.

Hou jullie gezond en wel!
Els & Ronny

UPDATE - 02/11/2020 : België opnieuw in lockdown

Sinds middernacht is ons land opnieuw in lockdown. Verschillende winkels moeten de deuren sluiten, telewerken wordt verplicht waar mogelijk en ook het aantal contacten in private kring wordt weer teruggeschroefd. De nieuwe regels gelden tot 13 december 2020.

art & light house valt onder noemer niet essentiële winkels, bijgevolg zal de fysieke winkel van art & light house vanaf 02 november 2020 gesloten zijn tot 13 december 2020.

Echter blijven wij service bieden!

Bestellen kan nog steeds via Facebook shop,  Messenger, Instagram of webshop  https://shop.artandlighthouse.be Afhalen in ons afhaalpunt kan op afspraak maandag, woensdag, vrijdag namiddag van 14u tot  19u of zaterdag namiddag van 14u tot 18u.

Uiteraard kan u er ook voor kiezen om uw bestelling te laten verzenden of te laten leveren aan huis.

Anderzijds is art & light house ook een dienstverlenend bedrijf op gebied van verlichting en elektriciteitswerken. Deze dienstverlening (werkzaamheden) kunnen blijven plaats vinden mits de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen toegepast worden. De betrokken klanten zullen hierover geïnformeerd worden.

Dank voor jullie begrip… hou jullie gezond en wel!

UPDATE - 28/10/2020 : nieuw ministerieel besluit is gepubliceerd en gaat vanaf middernacht in.

Na overleg tussen de premier en de minister presidenten van de verschillende gewesten werden de nieuwe coronamaatregelen die de afgelopen dagen werden aangekondigd op elkaar afgestemd.

Een aantal bestaande federale maatregelen worden uitgebreid met verstrengingen voor o.a. het winkelen.

Voor het winkelen in Vlaanderen: blijven de reeds lopende maatregelen van toepassing d.w.z. winkelen met twee kan nog steeds maar met een tijdslimiet van 30 minuten (per winkel), het dragen van een mondmasker in de winkel is steeds verplicht.

Om bij art & light house alles veilig te kunnen laten verlopen: 

 • Vragen we onze klanten om bij uw fysiek bezoek MAXIMAAL de corona basismaatregelen te respecteren en een mondmasker te dragen. 
 • In onze winkel zijn de nodige voorzieningen aangebracht zodat een fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Wij vragen onze klanten om zoveel mogelijk elektronisch te betalen. Bij art & light house kun je nog steeds met twee komen shoppen maar met een tijdslimiet van 30 minuten. Klanten ontvangen we ook graag op afspraak indien u dit verkiest. 
 • De openingsuren van art & light house zijn als volgt: Maandag, woensdag, vrijdag telkens van 14 tot 19u en zaterdag van 14u tot 18u of op afspraak. 
 • Afhalingen van online gedane bestellingen kan ook op deze dagen plaatsvinden of op afspraak. Online shoppen via webshop of facebook blijft mogelijk. Indien gewenst kunnen bestellingen ook geleverd worden aan huis of verzonden worden. (lever- of verzendingskosten worden aangerekend)

 

UPDATE - 09/10/2020 : federaal minister van Volksgezondheid kondigt nieuwe verstrengde maatregelen voor de komende maand aan.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 06 oktober heeft federaal minister van Volksgezondheid nieuwe verstrengde maatregelen voor de komende maand aangekondigd.

Voor het winkelen blijven de reeds lopende maatregelen van toepassing dwz winkelen met twee kan nog steeds en dit zonder tijdslimiet, het dragen van een mondmasker in de winkel is nog steeds verplicht.

Om bij art & light house alles veilig te kunnen laten verlopen : 

 • Vragen we onze klanten om bij uw fysiek bezoek MAXIMAAL de corona basismaatregelen te respecteren en een mondmasker te dragen. 
 • In onze winkel zijn de nodige voorzieningen aangebracht zodat een fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Wij vragen onze klanten om zoveel mogelijk elektronisch te betalen. Bij art & light house kun je nog steeds met twee komen shoppen en dit zonder tijdslimiet. Klanten ontvangen we ook graag op afspraak indien u dit verkiest. 
 • De openingsuren van art & light house zijn als volgt: Maandag, woensdag, vrijdag telkens van 14 tot 19u en zaterdag van 14u tot 18u of op afspraak. 
 • Afhalingen van online gedane bestellingen kan ook op deze dagen plaatsvinden of op afspraak. Online shoppen via webshop of facebook blijft mogelijk. Indien gewenst kunnen bestellingen ook geleverd worden aan huis of verzonden worden. (lever- of verzendingskosten worden aangerekend)

UPDATE - 09/10/2020 : Werken binnenshuis, opfrissing van de reeds geldende corona basismaatregelen.

Op zondagavond 03 Mei gaf bevoegd minister van Economie Nathalie Muylle op het avondjournaal groen licht voor werken binnenshuis in bewoonde panden. Dit betekent dat vanaf maandag 4 mei ook werken binnenshuis terug mogelijk zijn. Wij verwijzen naar het sectoraal akkoord van 23 april, waarin de voorwaarden hiervoor werden afgesproken:

 • Vooraleer de werken binnenshuis te starten, zal er overleg zijn tussen de bewoners en de uitvoerders, dit in situatie met de planning en de situatie ter plaatse, en de eventuele wens van de bewoners om geen werken uit te voeren.
 • Interactie tussen bewoners en/of gebruikers van het gebouw enerzijds en de uitvoerders van de werkzaamheden anderzijds moet beperkt en indien mogelijk vermeden worden. 
 • Bewoners/gebruikers zijn niet aanwezig in de ruimte waarin effectief gewerkt wordt tenzij de ruimte groot genoeg is. 
 • De toegang naar de ruimte waar gewerkt moet worden, moet vrij zijn en indien mogelijk uitsluitend voorbehouden aan de uitvoerders. Als dat niet mogelijk is, moet iedereen die zich in de doorgang bevindt of begeeft (zowel uitvoerders als bewoners/gebruikers), een mondmasker dragen en de social distancing zo goed als mogelijk respecteren. Desgevallend kunnen voorrangsregels worden opgesteld om “kruising” te vermijden. 


In geval van binnenshuis werken op plaatsen waar personen die verblijven die ziektesymptomen van Covid-19 vertonen, dienen volgende maatregelen te worden voorzien: 

 • Alle uitvoerders dragen verplicht persoonlijk beschermingsmiddel (FFP2 masker of meer) 
 • Geen enkele interactie met de zieke(n); 
 • Alle bewoners/gebruikers van het gebouw dienen een mondmasker te dragen; 
 • Bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen worden in onderling overleg besproken tussen werkgever en werknemer; 
 • Een uniforme sectorvragenlijst dient vooraf door de eigenaar/bewoner/gebruiker van het gebouw ingevuld te worden om de situatie goed te kunnen inschatten;
 • De werknemer die gevraagd wordt om in deze gebouwen te werken kan dit werk zonder nadelige gevolgen, weigeren uit te voeren. Hier geldt dus het principe van de vrijwilligheid. 


Aangezien de situatie van gemeente tot gemeente van dag tot dag sterk veranderlijk kan zijn, houden we ons aan de maatregelen die in uw provincie of gemeente op dat ogenblik van toepassing zijn.

UPDATE - 20/08/2020 : Nationale Veiligheidsraad kondigt enkele versoepelingen aan

Tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 20 augustus heeft premier Sophie Wilmès aangekondigd dat winkelen vanaf maandag 24 augustus opnieuw met twee kan en dit zonder tijdslimiet, 
De regel om een mondmasker de dragen in de winkel winkel, geldt nog steeds. 

Om bij art & light house alles veilig te kunnen laten verlopen : 

 • Vragen we onze klanten om bij uw fysiek bezoek maximaal de corona basismaatregelen te respecteren en een mondmasker te dragen. 
 • In onze winkel zijn de nodige voorzieningen aangebracht zodat een fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 •  Wij vragen onze klanten om zoveel mogelijk elektronisch te betalen. Bij art & light house kun je vanaf maandag 24 augustsus opnieuw met twee komen shoppen en dit zonder tijdslimiet. Klanten ontvangen we ook graag op afspraak indien u dit verkiest. 
 • De openingsuren van art & light house zijn als volgt: Maandag, woensdag, vrijdag telkens van 14 tot 19u en zatderdag van 14u tot 18u of op afspraak. 
 • Afhalingen van online gedane bestellingen kan ook op deze dagen plaatsvinden of op afspraak. Online shoppen via webshop of facebook blijft mogelijk. Indien gewenst kunnen bestellingen ook geleverd worden aan huis of verzonden worden. (lever- of verzendingskosten worden aangerekend)

UPDATE - 28/07/2020 : Nationale Veiligheidsraad kondigt enkele verstrengingen aan

De Nationale Veiligheidsraad heeft tijdens haar persconferentie van 27/07 enkele verstrengingen aangekondigd.
Op vlak van shoppen veranderen er enkele zaken. Voortaan winkelen we alleen, of hoogstens vergezeld van één minderjarige of een hulpbehoevend persoon. Een winkelbezoek mag hooguit 30 minuten duren, tenzij je een afspraak hebt. “Het funshoppen wordt terug runshoppen”, zegt minister Nathalie Muylle.

Om bij art & light house alles veilig te kunnen laten verlopen :

 • Vragen we onze klanten om bij uw fysiek bezoek maximaal de corona basismaatregelen te respecteren en een mondmasker te dragen.
 • In onze winkel zijn de nodige voorzieningen aangebracht zodat een fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Het aantal klanten in onze winkelruimte zien we liever beperkt tot maximum 1 klant per 10 m².
 • We vragen onze klanten om hun bezoek in de winkelruimte te beperken tot maximum 30 minuten.
 • Tevens vragen we onze klanten om zo veel mogelijk alleen te komen en niet aan funshopping te doen.
 • Wij vragen onze klanten om zoveel mogelijk elektronisch te betalen.
 • Klanten ontvangen we ook graag op afspraak indien u dit verkiest.
 • De openingsuren van art & light house zijn als volgt: Maandag, woensdag, vrijdag telkens van 14 tot 19u en zatderdag van 14u tot 18u of op afspraak.
 • Afhalingen van online gedane bestellingen kan ook op deze dagen plaatsvinden of op afspraak.
 • Online shoppen via webshop of facebook blijft mogelijk.
 • Indien gewenst kunnen bestellingen ook geleverd worden aan huis of verzonden worden. (lever of verzendingskosten worden aangerekend)

UPDATE - 28/07/2020 : Werken binnenshuis, opfrissing van de reeds geldende corona basismaatregelen.

De Confederatie heeft zich afgelopen weekend ingezet om de beperkingen voorzien in de FAQ te betwisten, en op zondagavond 03 Mei gaf bevoegd minister van Economie Nathalie Muylle op het avondjournaal groen licht voor werken binnenshuis in bewoonde panden. Dit betekent dat vanaf maandag 4 mei ook werken binnenshuis terug mogelijk zijn. Wij verwijzen naar het sectoraal akkoord van 23 april, waarin de voorwaarden hiervoor werden afgesproken:

 • Vooraleer de werken binnenshuis te starten, zal er overleg zijn tussen de bewoners en de uitvoerders, dit in situatie met de planning en de situatie ter plaatse, en de eventuele wens van de bewoners om geen werken uit te voeren.
 •  Interactie tussen bewoners en/of gebruikers van het gebouw enerzijds en de uitvoerders van de werkzaamheden anderzijds moet beperkt en indien mogelijk vermeden worden.
 • Bewoners/gebruikers zijn niet aanwezig in de ruimte waarin effectief gewerkt wordt tenzij de ruimte groot genoeg is.
 • De toegang naar de ruimte waar gewerkt moet worden, moet vrij zijn en indien mogelijk uitsluitend voorbehouden aan de uitvoerders. Als dat niet mogelijk is, moet iedereen die zich in de doorgang bevindt of begeeft (zowel uitvoerders als bewoners/gebruikers), een mondmasker dragen en de social distancing zo goed als mogelijk respecteren. Desgevallend kunnen voorrangsregels worden opgesteld om “kruising” te vermijden. 

 • In geval van binnenshuis werken op plaatsen waar personen die verblijven die ziektesymptomen van Covid-19 vertonen, dienen volgende maatregelen te worden voorzien:

 • Alle uitvoerders dragen verplicht persoonlijk beschermingsmiddel (FFP2 masker of meer)
 • Geen enkele interactie met de zieke(n);
 • Alle bewoners/gebruikers van het gebouw dienen een mondmasker te dragen;
 • Bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen worden in onderling overleg besproken tussen werkgever en werknemer;
 • Een uniforme sectorvragenlijst dient vooraf door de eigenaar/bewoner/gebruiker van het gebouw ingevuld te worden om de situatie goed te kunnen inschatten;
 • De werknemer die gevraagd wordt om in deze gebouwen te werken kan dit werk zonder nadelige gevolgen, weigeren uit te voeren. Hier geldt dus het principe van de vrijwilligheid.

 • Aangezien de situatie van gemeente tot gemeente van dag tot dag sterk veranderlijk kan zijn, houden we ons aan de maatregelen die in uw provincie of gemeente op dat ogenblik van toepassing zijn.


UPDATE - 10/07/2020 : Mondmaskers - ik bescherm jou - jij beschermt mij.

Het dragen van een mondmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is een van de gezonde gewoonten die ons samen beschermt tegen het Corona virus. Het dragen van een mondmasker wordt vanaf zaterdag 11 juli verplicht in winkels en winkelcentra, dus ook bij art & light house. Het dragen van een mondmasker vervangt de andere maatregelen om jezelf te beschermen niet.

UPDATE - 06/05/2020 : Zo gaat de fysieke winkel van art & light house vanaf 11 mei weer open.

Om alles veilig te kunnen laten verlopen hebben we bij art & light house een aantal voorzorgsmaatregelen genomen en ons concept (tijdelijk) wat bijgestuurd daar waar nodig om te kunnen voldoen aan de Corona maatregelen.

 • Wij vragen aan onze klanten om bij uw fysiek bezoek dan ook om de basismaatregelen te respecteren.
 • In onze winkel troffen we nodige maatregelen zodat een fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Het aantal klanten in onze winkelruimte zien we liever beperkt tot maximum 1 klant per 10 m²
 • We vragen onze klanten om hun bezoek in de winkelruimte te beperken tot maximum 30 minuten
 • Tevens vragen we onze klanten om zo veel mogelijk alleen te komen en niet aan fun shopping te doen.
 • Wij vragen onze klanten om zoveel mogelijk elektronisch te betalen
 • Klanten ontvangen we ook graag op afspraak indien u dit verkiest
 • De openingsuren van art & light house zijn als volgt: Maandag, woensdag, vrijdag telkens van 14 tot 19u of op afspraak
 • Afhalingen van online gedane bestellingen kan ook op deze dagen plaatsvinden of op afspraak
 • Online shoppen via webshop of facebook blijft mogelijk.

UPDATE - 05/05/2020 : Werken binnenshuis dankzij Confederatie Bouw nu toch mogelijk!

De Confederatie heeft zich afgelopen weekend ingezet om de beperkingen voorzien in de FAQ te betwisten, en op zondagavond 03 Mei gaf bevoegd minister van Economie Nathalie Muylle op het avondjournaal groen licht voor werken binnenshuis in bewoonde panden. Dit betekent dat vanaf maandag 4 mei ook werken binnenshuis terug mogelijk zijn. Wij verwijzen naar het sectoraal akkoord van 23 april, waarin de voorwaarden hiervoor werden afgesproken:

 • Vooraleer de werken binnenshuis te starten, zal er overleg zijn tussen de bewoners en de uitvoerders, dit in situatie met de planning en de situatie ter plaatse, en de eventuele wens van de bewoners om geen werken uit te voeren.
 •  Interactie tussen bewoners en/of gebruikers van het gebouw enerzijds en de uitvoerders van de werkzaamheden anderzijds moet beperkt en indien mogelijk vermeden worden.
 • Bewoners/gebruikers zijn niet aanwezig in de ruimte waarin effectief gewerkt wordt tenzij de ruimte groot genoeg is.
 • De toegang naar de ruimte waar gewerkt moet worden, moet vrij zijn en indien mogelijk uitsluitend voorbehouden aan de uitvoerders. Als dat niet mogelijk is, moet iedereen die zich in de doorgang bevindt of begeeft (zowel uitvoerders als bewoners/gebruikers), een mondmasker dragen en de social distancing zo goed als mogelijk respecteren. Desgevallend kunnen voorrangsregels worden opgesteld om “kruising” te vermijden. 

 • In geval van binnenshuis werken op plaatsen waar personen die verblijven die ziektesymptomen van Covid-19 vertonen, dienen volgende maatregelen te worden voorzien:

 • Alle uitvoerders dragen verplicht persoonlijk beschermingsmiddel (FFP2 masker of meer)
 • Geen enkele interactie met de zieke(n);
 • Alle bewoners/gebruikers van het gebouw dienen een mondmasker te dragen;
 • Bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen worden in onderling overleg besproken tussen werkgever en werknemer;
 • Een uniforme sectorvragenlijst dient vooraf door de eigenaar/bewoner/gebruiker van het gebouw ingevuld te worden om de situatie goed te kunnen inschatten;
 • De werknemer die gevraagd wordt om in deze gebouwen te werken kan dit werk zonder nadelige gevolgen, weigeren uit te voeren. Hier geldt dus het principe van de vrijwilligheid.

 • De fiches van Constructiv die nog niet beschikbaar zijn, zullen in de loop van deze week worden overgemaakt. Tenslotte hopen wij dat, om alle misverstanden te voorkomen, de Minister de FAQ van het crisiscentrum aanpast en de beperkingen aangaande werken binnenshuis schrapt of nog beter, vervangt door de afspraken van het sectoraal akkoord.UPDATE - 30/04/2020 : Enkele verduidelijkingen betreffende de heropstart van de bouw op 4 mei

We hebben vele vragen gekregen omtrent deze heropstart, daarom  plaatsen we enkele verduidelijkingen.

art & light house hanteert de maatregelen zoals beschreven in het FAQ dit omdat de politie ook verbaliseerd op basis van het FAQ.

Kunnen bouwactiviteiten voortgezet worden?

Bouwactiviteiten buitenshuis, inclusief de werkzaamheden van een landmeter, mogen plaatsvinden, als iedereen 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan). Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, elektricien herstellingen). Essentiële bouwwerkzaamheden binnen cruciale sectoren en essentiële diensten mogen plaatsvinden zelfs indien het niet mogelijk is om de fysieke afstand van 1,5 meter te respecteren. Die moet maximaal toegepast worden.

Een nieuw Ministerieel Besluit dat de Coronamaatregelen oplegt waarin de tekst omtrent  de social distancing (1.5 m) wordt aangepast is momenteel nog niet beschikbaar.

Wat het binnenshuis werken betreft hopen we dat de overheid de beperkingen in  haar FAQ intrekt, en deze vervangt door de voorstellen vanuit de Confederatie bouw zelf.

We herhalen nog even de belangrijkste zaken die de Confederatie bouw in  haar protocol hebben voorgesteld: werken binnenshuis zouden terug mogen mits voorafgaandelijk overleg tussen bewoners of gebruikers en uitvoerders en het vermijden van interactie tussen bewoners of gebruikers en uitvoerders. Verder zou er geen sprake mogen zijn tussen de gezamenlijke aanwezigheid van bewoners of gebruikers en uitvoerders, uitgezonderd in grote ruimte. Ook moet de toegang tot de ruimte waarin er gewerkt wordt, vrij zijn en, indien mogelijk voorbehouden aan de uitvoerders en moeten er bijzondere preventiemaatregelen (FFP2 masker of sterkere beveiliging) voorzien worden indien er in de gebouwen waarin er gewerkt wordt personen verblijven die COVID-19 symptomen vertonen.

Gezien het hier B2C-activiteiten (dus tussen een onderneming en een consument) betreft, vergt de invoering van deze maatregelen een validatie van de regering en Nationale Veiligheidsraad die de Confederatie bouw momenteel nog probeert te bekomen.

De Confederatie bouw is zich bewust van de onduidelijkheden op dit moment en tracht zo snel mogelijk een antwoord te bieden op de vele onzekerheden.

De door art @ light house reeds eerder genomen maatregelen omtrent COVID-19 blijven dus van toepassing zie onze eerdere berichtgeving hieromtrent.

 • art @ light house COVID-19 MAATREGELEN (bij leveringen)
 • art @ light house COVID-19 MAATREGELEN (bij werkzaamheden)

UPDATE - 16/04/2020 : Nationale Veiligheidsraad verlengd de huidige maatregelen tot en met 3 mei.

Woensdag 15 april besliste de federale regering om de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan te verlengen tot en met zondag 3 mei. De door art @ light house reeds eerder genomen maatregelen omtrent COVID-19 blijven dus van toepassing zie onze eerdere berichtgeving hieromtrent.

 • art @ light house COVID-19 MAATREGELEN (bij leveringen)
 • art @ light house COVID-19 MAATREGELEN (bij werkzaamheden)

UPDATE - 28/03/2020 : Nationale Veiligheidsraad verlengd de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

De Nationale Veiligheidsraad verlengt de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus met twee weken. De huidige geldende coronamaatregelen worden dus verlengd tot 19 april en daarna mogelijk tot 3 mei. De door art @ light house reeds eerder genomen maatregelen omtrent COVID-19 blijven dus van toepassing zie onze eerdere berichtgeving hieromtrent.

 • art @ light house COVID-19 MAATREGELEN (bij leveringen)
 • art @ light house COVID-19 MAATREGELEN (bij werkzaamheden)

UPDATE - 22/03/2020 : Ook bereikbaar via Video Conferencing App.

Om jullie nog beter verder te helpen en service te blijven bieden tijdens deze Corona-tijd, is art & light house vanaf nu ook bereikbaar via een Video Conferencing App.
Wenst u uw lichtplan te bespreken of offertes te overlopen?
Live een vraag stellen over een product waar u interesse voor heeft?
Kortom voor al uw vragen staan wij via deze Conferencing App ter beschikking… Handig niet? 👌
Wij helpen je zeker met de opzet van de Conference.
Wij blijven ook nog steeds bereikbaar via telefoon, facebook, instagram en email

UPDATE - 19/03/2020 : art @ light house COVID-19 MAATREGELEN (tijdens leveringen)

Tijdens al onze leveringen respecteren wij

Om zowel de gezondheid van onze klanten als die van onze medewerkers te garanderen volgende veiligheidsmaatregelen

 • Vragen wij de klant ons vooraf te melden of er eventuele zieken zijn, waardoor leveringen misschien beter verplaatst worden naar een later te bepalen datum
 • Houden we een afstand van 1.5 meter tussen U, de klant en onze medewerker. (courier)
 • Om zowel uw veiligheid als die van medewerkers enigszins te garanderen werken wij met handschoenen en zo nodig met mondkapjes.
 • Vragen wij contactloos of met bancontact te betalen
 • Ontsmetten wij het betaaltoestel voorafgaand en in uw bijzijn zodat U veilig kan betalen.
 • Aangezien de fysieke winkel momenteel gesloten is, trachten we alle leveringen  in open lucht te laten plaatsvinden zodat we de intermenselijke contacten zoveel mogelijk vermijden

UPDATE - 19/03/2020 : art @ light house COVID-19 MAATREGELEN (bij werkzaamheden)

Om de gezondheid van onze klanten en deze van onze medewerkers te garanderen tijdens de werkzaamheden uitgevoerd door art & light house zijn volgende veiligheidsmaatregelen van toepassing tijdens al onze werkzaamheden.
Om een werkbare & vellige arbeidsplaats te creëren

 • Vragen wij vooraf de toestemming aan de klant of de klant de werkzaamheden van art & light house momenteel wil laten plaatsvinden
 • Vragen wij onze klant, wanneer de werkzaamheden binnen worden uitgevoerd om de medewerkers van art & light house ze veel mogelijk alleen te laten in de ruimte waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden.
 • Vragen wij de klant ons vooraf te melden of er eventuele zieken zijn, waardoor de werken misschien beter verplaatst worden naar een later te bepalen datum

Tijdens al onze werkzaamheden proberen we de intermenselijke contacten zoveel mogelijk te vermijden. 
Houden we een afstand van 1.5 meter tussen U, de klant en onze medewerker. 

In de lokalen waarin we dienen te werken vragen we om zoveel mogelijk de volgende regelgeving te volgen: één persoon per tien vierkante meter.

Om zowel uw veiligheid als die van medewerkers enigszins te garanderen werken wij met handschoenen en zo nodig met mondkapjes.

Mocht U zich toch wat ziekjes voelen nadat U hebt doorgegeven dat de werken die dag mogen plaatvinden, maar tussentijds U zich toch wat ziekjes voelt gelieve dat dat aan onze medewerker(s) te melden zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Gelieve te noteren dat wij momenteel in deze COVID-19 periode voorrang geven aan dringende en noodzakelijke herstellingen en eventuele buitenwerken.

UPDATE - 17/03/2020

De fysieke winkel van art & light house zal vanaf morgen 18/03 – 12u GESLOTEN zijn tot 5 april.

Echter blijven wij service bieden, u zal nog online bestellingen kunnen plaatsen via FB of https://shop.artandlighthouse.be , ook reeds bestelde armaturen, lampen, enz kunnen geleverd worden (binnen Linter gratis – daarbuiten mits kleine vergoeding). Wij leveren ze snel en veilig bij u thuis. Bij het afleveren vermijden we fysiek contact, dragen handschoenen en de BC terminal wordt voor en na gebruik gedesinfecteerd.

Anderzijds is art & light house ook een dienstverlenend bedrijf op gebied van verlichting en elektriciteitswerken. Deze dienstverlening (werkzaamheden) kan blijven plaatsvinden mits de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen toegepast worden. De betrokken klanten zullen hierover geïnformeerd worden.

🍀 Dank voor jullie begrip… hou jullie gezond en wel! 🍀
Els & Ronny


UPDATE - 13/03/2020

art & light house stelt het welzijn en de gezondheid van zijn klanten en medewerkers steeds voorop en wenst op een verantwoorde manier om te gaan met deze COVID-19 situatie. 🍀
 
 • 👉 Daarom zal het geplande evenement PAASHAPPENNING van zaterdag 21 & zondag 22 maart 2020 NIET kunnen plaatsvinden.
 •  
 • 👉 We begrijpen dat U mogelijks heel erg had uitgekeken naar dit event, maar wij rekenen op uw begrip voor deze ongewone situatie.
 •  
 • 👉 Om onze klanten toch in de mogelijkheid te stellen hun paasdecoratie en andere decoratie artikelen aan te kopen zal art & light house BIJKOMEND GEOPEND zijn op volgende WEEKDAGEN.
  Ma 16/03, Di 17/03, Woe 18/03, Do 19/03, Vr 20/03 telkens van 14u tot 19u.
 •  
 • 👉 Tijdens deze PAAS-openingsmomenten zal er op de aanwezige decoratie een korting van -15% van toepassing zijn. (niet geldig op reeds gereserveerde/bestelde artikelen)
 •  
 • 👉 Wij adviseren om uw aankopen te betalen via de aanwezige bancontact terminal.
 •  
 • 👉 art & light house zal eventuele bijkomende openingsmomenten week per week verder bekijken maar voorlopig blijft art & light house net als in de voorbije weken open op woensdagen van 14u tot 19u voor al uw aankopen van binnen & buitenverlichting, decoratie & woonaccessoires, meubeltjes & tuinmeubelen.
 •  
 • 👉 Afspraken voor het maken van lichtplannen, lichtadvies, wooninrichting advies, afhalen van bestellingen, het aankopen van binnen & buitenverlichting, decoratie & woonaccessoires, meubeltjes & tuinmeubelen, etc. kunnen blijven plaatsenvinden op zowel WEEKDAGEN als in het WEEKEND.
 •  
 • 👉 Anderzijds is art & light house ook een dienstverlenend bedrijf op gebied van verlichting en elektriciteitswerken. Deze dienstverlening (werkzaamheden) kan blijven plaatsvinden zowel op WEEKDAGEN als in het WEEKEND. Mochten er in de komende dagen hieromtrent bijkomende maatregelen opgelegd worden dan zullen de betrokken klanten hierover geïnformeerd worden.
 •  
 • 👉 art & light house zal deze situatie op de voet blijven volgen en de maatregelen nemen die nodig zijn om het welzijn en de veiligheid van onze klanten & medewerkers te waarborgen.
 •  
 • 👉 Wij streven hiermee naar een evenwicht tussen het beperken van risico’s voor onze klanten & medewerkers en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, de normale werking van het bedrijf en de dienstverlening aan onze klanten.

©2020 | art & light house by Vanhulst Computer Services
Bekijk hier onze algemene voorwaarden

art & light house

art & light house